Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- 782.) Választás 2022?...
- 781.) Nem kell várnunk a ...
- 780.) Utolsó tárgyalás...
- 797.) Utolsó írás...
- Figyelem! Figyelem!...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Mi okozhatja az emberi faj eltűnését?
Mi okozhatja az emberi faj eltűnését?A kérdést talán úgy kellene feltenni, hogy "kik okozhatják az emberi faj eltűnését?" A válasz ugyanúgy látható kicsiben, például itthon, és nagyban, a világ jelentős, védekezésre képtelen részein. Láthatóan Magyarországon, az illegitim bábkormány mindent megtesz azért, hogy Magyarországon - vagy amit ők és tettestársaik hagytak belőle - végképp ledarálják a maradék lakosságot. A tervek végrehajtása időigényes, nem fedhetik fel a valós célokat. Orbán és a Gyurcsány körül tömörülő, még hazaárulónak sem minősíthető - mivel nem magyar, nem nemzeti és nem a lakosság érdekképviseletét ellátó - ismert származású és elkötelezetteségű "politikusok", kihasználták az elmúlt éveket. Ahogy 2009. elején és végén megegyezett az illegitim "ellenzék" és a "kormány-oldal", úgy jelenleg is - a "gyújtásnak" szánt ukrajnai helyzet kapcsán is - folyamatos az egyeztetés. Mivel számukra kielégítő eredmények híján nem sikerült kiprovokálni a szükségesnek látott helyzetet, marad a lakosság kifosztása és sanyargatása, Orbán szerint egy "dübörgő", számottevő növekedést mutató gazdaság mellett...

Orbán "nemzeti" álnevű rablóbandái és az "ellenzék" - most atlantista maszkot öltött - vérszopói, különleges tervet eszeltek ki, többnyire a háttérből több külföldi érdek által irányítottan az ország kiürítésére és a lakosság felszámolására. 1989-óta egy olyan állapotot tartanak fenn, amelyik nemzetközi besorolás szerint még megszállt ország látszatát sem keltheti, mert az országot mára már nem csak egy hadsereg foglalta el, hanem egy olyan, csalással, megtévesztéssel és erőszakkal kialakított egynemű (nem egy nemzetű) betelepített ellenség is, amelyik magyarnak adja ki magát, és a magyarság nevében követ el pénzügyi, gazdasági, politikai, katonai és társadalom ellenes bűncselekményeket és köt felhatalmazás nélküli nemzetközi egyezményeket, miközben a főbb hatalmak távlati céljait valósítja meg, és elvárásaiknak megfelelően vezeti félre a magát választópolgárnak vélő, az itt élő lakosság jelentős részét, akiknek mellesleg beleszólása sincs saját sorsának alakulásába.

A FIDESZ-KDNP konglomerátum létrehozta a teljes jogtiprás káoszát. Az Orbán-bagázst 2002-ben még tartalékolták. 2009. október 31, a Lisszaboni-szerződés ratifikálása, majd december 2-es életbelépése lehetővé tette, hogy a FIDESZ-KDNP "nemzeti logóval" fémjelezve előkészítse majd bevezesse a teljes, bár még a "jogelődeiknek tekintettek" korábbi szabályozása szerint is illegitim jogfosztást amit "FIDESZ-alkotmánynak" neveztek el, és itt érdemes megállni néhány szóra. 1944. március 19-től Magyarország, mint ország, megszűnt létezni. Az 1949-es XX.-as törvény még az ENSZ alapokmánya szerint is érvénytelen, nem csak a korábbi magyar jog szerint, melyet teljesen mértékben a mai napig sem tudtak felszámolni, megszüntetni, átalakítani.
Az 1989-es "ideiglenes alkotmány" egy olyan paktum keretében született, amely biztosította a ciklusonkénti gengszter illetve maffiacsoportok váltását, bebetonozva leválthatatlanságukat, és egymás elleni védelemként a 80%-os, vagyis 4/5-ös alkotmánymódosítási kritériumot, bár a 71 év diktatúrái alatt bevezetett alkotmányok egyszer sem rendelkeztek népi felhatalmazással, vagyis népszavazás általi elfogadottsággal. 2011-ben a hatalom bitorlói már arra vetemedtek, hogy a, hogy az ország "szavazásra jogosult" polgárai egyharmadára hivatkozva "hirdettek 2/3-os kormányzást", miközben átjátszották az IMF-nek és a Világbanknak a nyugdíjkassza egy jelentős részét, a maradékot pedig ellopták.

A "jogutódlás, jogfolytonosság kérdése" soha nem került napirendre. Ezek szerint Magyarország, bár szintén illegitim 1989-es "ideiglenes alkotmányának" jogutódja a FIDESZ-KDNP álnemzeti, illegitim, gyarmati kormányzat, mivel egyetlen előző gyarmati bérenckormány által megkötött nemzetközi egyezményt sem kellett úja tárgyalni. Orbán gyakorlatilag vértelenül vezette be diktatúráját, miközben folyamatosan hitegette a lakosságot, többek közt a deviza-hitel problémák orvoslásával, természetesen a 80%-os alkotmánymódosítási elfogadottság figyelmen kívül hagyásával. A sorozatos nemzetközi és ENSZ jogsértések nem váltottak ki semmilyen nemzetközi beavatkozást. A keleti és nyugati "bűntársak rendszere" Magyarországgal szemben mindig jól működött, akár Trianont, akár a "szovjet felszabadítást", akár 1956-ot nézzük, de visszamehetünk az időben akár Atilláig is. A jelenlegi sánta, illegitim, felhatalmazás nélküli rendszerről elmondható, hogy az ország szavazatra jogosult lakosságának több, mint 2/3-át - a Kádár-rendszerrel megegyező módszerekkel - kizárták saját sorsának irányításából.

Mindezek újratárgyalása mindössze azért szükséges, mert a hatalmi helyzet szempontjából lényeges megfelelő megvilágításban látni a még Magyarországnak nevezett földrajzi hely helytartóinak hatalom -és vagyonmegtartását célzó "egyezményeit", mint pl. a "paksi bővítést" is. Ukrajna "Kazáriává" átalakítása mint terv, Budapest logisztikai központtá átrendezése, a minisztériumok vidékre történő kitelepítése, valamint az orosz irányú elkötelezettség nem csak a küszöbön álló USA és európai összeomlást jelzi, de azt is, hogy a magyarnak nevezett bérenckormány, mivel tisztában van a nyugati pénzrendszer összeomlásával, látszólag keletre menekül. Valójában egyetlen kérdés sem hangzott el a "budapesti európai logisztikai központ" kialakításának miértjeivel kapcsolatban, bár aki az izraeli kazár birodalommal kapcsolatos törekvéseket is figyelembe veszi, valami mást is "megneszelhet", ami érinti Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát, Ukrajnát és Romániát is... az ún. "keleti blokkot"...


Visszatérve az paksi bővítésre, megütközést kelt a Washington-párti atlantista ellenzékben a megállapodás, mert kiszorulásukat jelenti a hatalomból, de ténylegesen arra még nem "vetemedtek", hogy bedobják az adu ászt a köztudatba. Történetesen Magyarország geotermikus energiatartalékainak sokkal kisebb bekerülési költségű kiaknázását, ami többszörösét érheti el a kibővített paksi energiatermelő kapacitásnak. Mivel a kérdésről az NSZ-3-as jelű, Vén István-féle gőzhasznosításon kívül nem esik szó, érdemes e kérdésnek is szentelni néhány szót: - Agyonhallgatott adat, hogy a Kárpát-medencében 5000 m alatt szinte bárhol kivehető nagynyomású, erőművi hasznosításra alkalmas gőzenergia. Még a költségvetés is finanszírozni tudná külső hitelek nélkül is, a rendszer kialakítását, mivel az ország összes hőerőműve és a paksi erőmű is átalakítható minimáslis költséggel a hasznosítására.

Nem igaz, hogy "nincs technológiánk a hasznosításhoz", csak "Magyar Kormányunk" nincs hozzá! . A Tiszaalpár I.-es 5400 m-es mélységű, a Világbank által finanszírozott kutatófúrás 1989-1990-ben 1200 bar nyomású gőzt produkált (lefúrásában és kivizsgálásában magam is részt vettem). A költségvetésből ellopott ezermilliárdok töredéke elegendő lenne nem csak Magyarország, de a környékező országok teljes energiaellátásának biztosítására, hosszútávra megoldva az energetikai gondokat, egyúttal bevételt jelentve a lakosságnak. Mivel Európa többi részén is rendelkezésre áll hasonló lehetőség, bár nagyobb mélységű lyukak lefúrásával, a geotermikus energia majdnem teljesen kiszoríthatná Európa-szerte a fosszilis energiahordozókat. Ez egyúttal választ is ad arra, hogy miért nem meri az ún. "ellenzék" felvetni a kérdést. A halálos ítéletüket jelentené, ahogy a bábkormánynak is, és egyúttal átstruktúrálná a világ energiatermelési koncepcióit, mert a geotermikus energia kiaknázása szinte mindenhol adott. Jelenleg TILOS még a téma érintése is!

Helyette marad a lakosság fokozatos kiirtása, otthonaik, életterük felszámolása. Az adókból pénzelt vegyi-permetezések "költségtakarékos megoldásában", hasonló analógia ismerhető fel a sírját (nem önként) megásó ember tevékenységével. Mivel a kiszórt vegyianyagok nem csak belégzés útján okoznak fokozatos, lassú mérgezést (a talajra, növényzetre kerülő vegyi-anyagok bekerülnek az élelmiszerekbe és az ivóvízbe is), egyre nagyobb számú lakossági megbetegedés tapasztalható. Idézve egy "tanulmányból":

"Egészségügyi elemzők az elkövetkező 20 évben a szívelégtelenség előfordulási gyakoriságának 25%-os növekedését jelzik, ami véleményük szerint az egészségügyi költségek közel háromszoros növekedésével jár majd.Éppen ezért a szívelégtelenség korszerű, az aktuális irányelveknek megfelelő ellátása mindenkinek érdeke: a szívelégtelenségben szenvedő betegeknek, a leterhelt egészségügyi intézményeknek és a finanszírozónak egyaránt."

A vegyi-permetezések elsősorban magán -és geopolitikai, népességcsökkentési törekvések kiszolgálásához kapcsolhatók, bár hivatalos indoklás ezidáig nem hangzott el az ENSZ 2010. szeptemberi jelentése óta. A szétterülő vegyszerfelhőket mindenki látja, de mivel nem azonnal öl, a legtöbb ember csak keveset törödik vele. A fitalabbak meg azt hiszik, mindig ilyen volt az ég, a repülőgépek "kondenzcsíkja", pedig a lassan aláhulló nanorészecskékkel már eltüntették a rovarok jelentős hányadát, a kisállat populációk egy részét, a velük táplálkozó egyéb állatfajokat is megtizedelve, még jobban felborítva az ökológiai egyensúlyt. A bárium-szulfát és kén permetezéstől elsavasodik a talaj. Bekerül a növények nedvkeringésébe, megbetegítve a flórát. A savas környezet az emberi szervezetben rákot okoz. Aki odafigyel a környezetében élőkre, észreveheti, hogy a halálokok között rák vagy keringési betegségek szerepelnek túlnyomó részt, bár nem csekély az időben történő orvosi beavatkozás elmulasztásából származó elhalálozások száma sem. Az orvosi ellátás gazdasági vonatkozásait elemzők "aggodalma" felesleges. A környezetembe előforduló halálokok az utóbbi két évben szinte kizárólag rákra vagy szívproblémákra vezethető vissza, és zömében a 50-65 év közötti korosztályra jellemző. Ez utóbbi "garantálja a nyugdíjmentességet" és a fiatalabb korosztályok ismerethiányos felnövekedését is.

Utódainknak úgy kell megvédeni saját magukat és azokat, aki fontosak számukra, hogy nem áll rendelkezésükre őseik múltjának, tapasztalatainak, bölcsességének ismerete, mert az első számú szabály, hogy egy nép lassú kiirtásához a múlt és a hit felszámolása az alkalmazandó eszköz, de azokat sem árt kipusztítani, akik még tudják, hogy mikor hazudtak a politikusok, a média, és az áltörténészek. A gyors folyamatok feltűnőek, és kiszámíthatatlan következményűek lehetnek. A háborúk, a vegyi-permetezések, a mesterséges járványok, a pénzügyi manipulációk-csalások, az infláció és a defláció megfelelő időben való alkalmazása mind-mind népirtó eszközök a cionista háttérhatalom mancsában. Így ismételten előkerül a sokak által már számtalanszor feltett kérdés: "de mit tudok én, én a kisember tenni ezek ellen a folyamatok és egy világméretű összeesküvés ellen?" - A válasz az, hogy, csak a kisember, aki rendőrnek, katonának áll, vagy az ellensége kívánalmainak megfelelően és időben tüntet, tud ellene tenni, aki adóival táplálja a hátérhatalmat, mert ne várjuk az ellenségtől, hogy hátba szúrja, megmérgezi önmagát, vagy a nemlétező lelkiismerete fojtja vízbe. Az ember gyakran ott találkozik a sorssal, ahol kikerülni akarja, és gyakran a kikerülési szándék sodorja a biztos halálba, mert ezeket az "utakat" azok is ismerik, akik ezekre az utakra terelik az embereket.


A sokat hangoztatott szabadság, melyben elvileg élünk, elsősorban a mindenkit megnyomorító nagytőke szabadsága, demokráciánk pedig egy sokat hangoztatott, de virtuális, sőtt, hazudott demokrácia, hiszen nem érinti a gazdasági és pénzügyi folyamatokat. Mint már írtam korábban, a rablókapitalizmusba torkoló kapitalizmus és a demokrácia, időben és térben, azonos helyen, összeegyeztethetetlen társadalmi formációk. Éppen ezért érdemes idehozni a külföldi, "mértékadónak" tartott elemzéseket is. A sokat emlegetett "Stratfor-elemzés" szerint 2015-2025. között "Oroszország feloszlik". Csak azt felejtették megemlíteni, hogy az USA, Izrael és Nagy Britannia ennek már nem fog örülni, mert Oroszország feloszlása előtt megszűnnek, bár cél a nemzetállamok felszámolása.
Az USA-ban ennek oka egyrészt a "sokszínű népesség", amit nemzetnek neveznek, de nem az. Másrészt a lakosság ellen folytatott egyre nyíltabb népirtás, amit már a hülyék is észrevesznek, azok számára is nyilvánvaló, akik begyepesedett és beléjük sulykolt gondolkodásmódjuk miatt, nehezen veszik észre a veszélyt. Egyre nyíltabb az elégedetlenség a zsidó lobbi irányította kormány és szenátus ellen, és az európai vezetés is megkezdte kihátrálását a "szövetségből". A polgárháborús kedv ragadós lehet, és veszélyes "átállt alakulatok mellett" Európában is.

Ukrajnában újabb "átrendeződés", vagy helyesebben visszarendeződés várható, bár az antagonisztikus ellentétek már kialakultak a keleti és nyugati országrész között (korábban már jeleztem, hogy ez várható), amit Izrael próbál meglovagolni, bejelentve igényét Kazária volt területére. Eddig is erre ment ki a játék. De ennyivel nem fogják beérni. Európa "logisztikai központja" létrehozása Budapesten azt jelenti, hogy az egykori Nagy Magyarország területe, Lengyelország, Ukrajna, Szlovákia, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Montenegró, Csehország, Ausztria és NSZK is csatlakozik az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Unióhoz, egészen pontosan egy újabb 'Szovjetunióhoz". Esetleg még néhány "baráti" állam is Európából, de az angolszász érdekeltségi területek megmaradnak, mert az irányítás szefárd vagy szefárd-kazár származású. Mindezek a közeljövő tervei. A kazár-zsidók pusztán csak pénzügyi eszközökkel és az irányítási pozíciók elfoglalásával nem képesek fenntartani hatalmukat, mert bármikor elsöpörheti rendszerüket a fellázadó lakosság, ezért kell Oroszország.
Ennyire nem, lehetnek buták az emberek. Az amerikai uniós tagállamok, az EU, ugyanezt kínálta. Mi a különbség? Az, hogy a másik oldal kínálja ugyanezt a gyűlölt és elítélt USA helyett? Sztálin 31 éves rémuralma csak a tömegkommunikációs lehetőségek hiánya miatt maradhatott fenn és Berija mérgezése nélkül is összeomlott volna, mert a kor és a technikai eszközök, a tömegkommunikáció már túlhaladták. Jacenyuk tévedett, amikor a The Sunday Timesnak azt nyilatkozta, hogy Putyin akar a "szovjet birodalomhoz hasonló" diktatúrát teremteni Ukrajnában és Magyarországon.

Szerencsére "a WHO (Egészségügyi Világszervezet) is vigyáz ránk", mert szerencsés kimenetelűnek ítéli a 2009-2010-es H1N1-es járványt, amit a gyógyszergyártók, a WHO és az amerikai kormány hozott létre, és e tevékenységükkel meg is buktak 2010. májusában a kaliforniai bíróságon. Elég nehéz lehetett megmagyarázni, hogy a H1N1 elleni vakcinát 2009. februárban szabadalmaztaták, és a "járvány" 2009. májusában "tört ki", főleg permetezés által. Ukrajna, köszönhetően Julija (Kapelman) Timosenkonak, a 2009. október végén kezdődő járványból is kapott bőségesen, mert a Baxter méreggyártó bőségesen ellátta "alapanyaggal" a permetezést végző repülőgépeket.
"Figyelmeztetés: készüljenek meglepetésekre"! Ezt nem én mondom, hanem a WHO, most 2015-ben, de akadnak olyan önzetlen támogatók, mint Bill Gates és neje Melinda Gates, akik hatalmas erőfeszítéseket tesznek sterilizációs eljárások és génspecifikus vírusok kifejlesztése érdekében. A "figyelmeztetést" komolyan kell venni, és legalább lelkileg fel kell készülni arra, hogy újabb pandémiás merényletekre készül a háttérhatalom...

Miközben zajlik az élet, vagyis tömegével halnak meg emberek a Közel-Keleten és Ukrajnában, fogy Putyin ellenzéke is. Borisz (Eidman) Nyemcov, az "orosz, Ukrajna-párti ellenzék" múltidőbe tett vezetője sem vesz már fel több jogdíjat Putyinról írt könyveiért. Aki rövid távon teszi fel életét és családja életét tétként, az rövid távon nyerhet, de hosszú távon biztos hogy veszít. A Kaczinskí-kormány is addig járt a kútra... Eidman jó volt az USA-nak áldozati bárányként... de hamarább utolérik a hazug embert, ha sánta. Az USA "ezerlábú" lábai fogynak... Mi lenne, ha gondolkodnánk, arra használva azt a "tököt" a nyakunkon, amire van? Elég bonyolult gépezet, megérdemelné, hogy használjuk, kihasználjuk a lehetőségeit...

/Tulok/

  Hozzászólások
#61 | Hegel - 2015.03.27. 18:59:36
" Mélyre hatoltak a tiltottba,
megnyitva a lefelé vezető kaput.
Még több tudást kutattak,
hogy előhozzák a mélyből.
Kieggyensúlyzott legyen, ki mélyre száll
mert fény hiján rabságra jut.
Tudásukkal ök a tiltott kapukat megnyitották"

Thoht.

És nem most ez van?: a klónozás a lézer és szonár fegyverek amellyel pusztitanak....minap olvastam az a lézerceruza amit a táblákhoz használnak mutogatni egy faxi a pilóták szemébe világitott egyik reptér leszálló részén...a pilóták szemsérülést kaptak...Kinában disznót és embert klónóztak össze....emberhús kéne kutya és macska helyett? Elképesztően lejt a mai civilizáció eltemetve maga alá a kulturát.
#62 | Hegel - 2015.03.28. 13:30:41
https://www.faceb...m/Enigmatv érdemes végighallgatni....kiderül , hogy a informált emberek sem mindenben informáltak.....
Ugyan akkor menteni copizni stb!
#63 | Renegat - 2015.03.30. 02:57:11
"Red Alert!" Nyugtalanító hírek az USA-ból.Valami szörnyűségre nagyon készül a cionbérenc néger mágus vezette Washingtoni kormány..Érdemes elolvasni a csatolt linkek és a kommentek tartalmát is.

http://www.allnew...achine.php
#64 | Hegel - 2015.03.30. 19:47:48
"világ tartozik Izrael, még akkor is, ha átmenetileg tartózkodó valahol máshol ha Izrael provokál amerikai & Oroszország közötti nukleáris Apokalipszis.. .és talán még Kínában... MEGTÉVESZTÉS ÚTJÁN... Izrael lesz az egyetlen nukleáris fegyveres SZUPERHATALOM bal...
Különösen, ha ez nuked sok a HATED/történelmi "ellenség" míg ők a bombázás egymást.(Németország, Lengyelország, Anglia, Egyiptom, Irak, alapvetően minden pogányok kell "értelmiségnek a Izrael"WinkIzraeli katonai történész, Martin Karfeld kijelentette, hogy Izrael találta magát egy nap arra kényszerülnek, hogy kiirtani az európai kontinens használ mindenféle fegyverek, beleértve a nukleáris arzenál, ha úgy érezte, a pusztulását közeledett, hangsúlyozva, hogy Izrael is úgy véli, Európa egy ellenséges célt kell jegyezni...."

Nem is kinlódók tovább mert a bing se forditja a hsz-eket csak egyenként lehet átcopizva.

Tudják máshol is arra megy ki a játék egymást irtsák ki a népek...amerikai főldrész pedig távol van európától....jah és mindenhol ők diktálnak kinában is....sztem már a bricsben is becsücsültek....
#65 | Hegel - 2015.03.31. 03:57:09
a még meglévő emberek eltünését a katonai hadijátékok okozzák és azok a nememberek már akik kezében összpontosul..http://www.whatdo...ex1852.htm

Hála Renegatnak nagyjából megértem a binggel...
#66 | Renegat - 2015.03.31. 17:57:19
Hegelhez csatlakozva az információ kiegészítésére:

Minden valószínűség szerint egy egy "sikertelen" US Air Force teszt során egy British B-1 Lancer bombázóba épített amerikai-izraeli fejlesztésű, Textron gyártmányú magas energiájú deutérium-fluorid kémiai lézer (100-150 kW teljesítményű Energy Liquid Laser Area Defense) kísérleti fegyverrel lőttték le a Germanwings Flight 4U 9525 polgári repülőgépet.Eredetileg egy kísérleti célból kilőtt amerikai ICBM interkontinentális ballisztikus rakétát kellett volna megsemmisítenie a lézerfegyvernek.Alaposan "mellélőttek", de a szándékosság sem kizárt, ekkorát bakizni abszolút lehetetlen.(Megfélemlítés, nyomásgyakorlás a német kormány ellen Oroszországgal szembeni kompromisszumkészsége, közeledése miatt.)

www.airforce-technology.com/projects/7358/images/145409/large/1-image.jpg

Forrás:
http://www.airfor...programme/

http://www.airfor...amme1.html

http://www.dailym...U9525.html

Valós idejű légiközlekedési térkép azonosítható repülőgépekkel -csak kiváncsiaknak:

http://planefinde...
#67 | spartakusz - 2015.05.16. 19:19:12
http://huntv.info...hazankban/

nem tudtam beírni, így ide idézem - ha megengeditek véleményem:

"...Tiszteletem!
Szerintem, a mit kell tenni kérdésre devizacsalás ügyében addig nem kell fizetni nekik amíg nem kártalanítja a bank az adóst. Akik belehaltak, hozzá tartozóit is ! De addig is - először ügyvédi letétbe - kell a havi legelőször megállapított részletet adni, gondoltam először de rossz gondolat volt mert eszembe jutott, hogy az ügyvéd urak közül vannak - hajlamosak azt lenyúlni - ezért külön e célra nyí tani takarékban számlát, így nem mondhatja senki, hogy nincs akarat a kölcsön visszafizetésre.
Tehát ki kinek tartozik okán - le papírozni és a kilakoltató rendőrnek megmutatni a banki követelésünk és a befizetésünk okmányait - mellyel oka veszetté tesszük a kilakoltatást - ha ez sem elég - mindenáron kilakoltatni akar - akkor viszont kemény ellenállással ön VÉDEM MAGAM - tehát nem passzívan, ha nem véresen komolyan!

ma még tűr-elemel, de holnap már nem! id. Kiss László..."

ma 2015. május 16-án 17:17 óra kor

spari...

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 67% [2 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 33% [1 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archívum