Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- 797.) Utolsó írás...
- Figyelem! Figyelem!...
- 795.)Adódik a kérdés, hog...
- 794.)Kedves Dunaújvárosi ...
- 793.)A fogyasztó nem fina...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Esélyegyenlőség...
Esélyegyenlőség...2013. is egy újabb súlyos "csepp" volt a világ átalakulásának tengerében. Egyesek "paradigma megváltásról", mások cseréről, a legtöbben pedig belenyugvásról beszélnek itthon, ill. nem akarnak róla beszélni, mert szégyenlik tehetetlenségüket. De nem csak paradigmák veszik körül világunkat. A legtöbb normális ember nem akar gyökerestől szakítani az eddigi életformával, a "civilizáció" általa hasznosnak tartott vívmányaival, az elért "eredményekkel", csak ki szeretné vonni belőle a rá és környezetére károsnak és veszélyesnek ítélt elemeket - melyek egy részének "magját" azok ültették el tervszerűen, akik az életére törnek - és vissza szeretne térni egy olyan világ értékrendjéhez, amelyet ugyan nem élt meg, nem ismer, nem ismerhet a tényleges egykori valójában, és amelyről csak bizonyos "értéknormák" foszlányai jutottak el hozzá. Az ősi magyar törzsi felépítmény legnagyobb bűne az volt a "fejlett", vagyis a "nyugat nemesi rendszere" szemében, hogy megszilárdított uralmukra veszélyt jelentett a "szabadság szele", a szkíta hun-magyar törzsszövetség emberközpontú felépítménye...


Mert mi változott az elmúlt 2500-3000 évben? Az ősközösségi társadalmakban még nem kasztosodott önveszélyes mértékben az emberiség. Volt ellenség, a természet, a betegségek és az éhség, amit csak közösen lehetett elfogadható szinten tartani vagy kipusztult az érintett populáció. Társadalmi szinten annyi változott az ókorban, hogy kialakult egy választott vagy erőszakkal hatalmat magának követelő réteg, akik rabszolgákkal biztosították elnyomásban segédkező hivatalnokaik és katonáik, valamint önmaguk ellátását. A rabszolgát idővel jobbágynak, majd munkásnak, parasztnak, később polgárnak nevezték, de az "egykori ókori rabszolga" csak annyiban került jobb körülmények közé, hogy rájöttek, jobban termel ha azt hiszi, van saját vagyona, ezáltal saját akarata és jogai is. De a "jog", csalóka vízió. A "munkást", mihelyst "megszületett", már belekényszerítették egy mókuskerékbe, viszont bizonyos részük számára már jobban megengedett volt a feljebb lépés, illetve a kilépés a kalitkából. A proletárok és a parasztság ugyanahhoz az újratermelődő kaszthoz tartozó kifosztókat, kirablókat, más néven "arisztokratákat", bankárokat, tőkéseket és politikusokat kénytelen elviselni a nyakába ültetve ma, mint több ezer éve. Egyszerűsítve, ez a "réteg" az ókorban és minden korban összetrombitált egy rakás rablásra hajlamos csavargót, kalandort, bűnözőt, felfegyverezve és szabad embereknek nevezve őket, rabszolgasorba kényszerített másokat, hogy megtermeltessék velük azokat a javakat, amelyeket hitük és mondvacsinált "nemesi" származásuk szerint, vagy általuk kreált szabályok alapján csak nekik volt "joguk" kizsarolni és elherdálni.


Meg kell említeni, hogy olyan, mint öröklődő "nemesség", "kék vér", ősi vagy ókori-újkori "kiválasztottság" nem létezik. Egy bizonyos réteg számára egykor őseik által kiérdemelt vagy összelopott, rabolt értékek és címek tették lehetővé, hogy többlet tudásra, hatalomra tegyenek szert, és ezt utódaikra örökítsék. Akik a legtöbb esetben nem rendelkeznek őseik kiemelkedően jó, vagy rossz tulajdonságaival, bár ahhoz, hogy valaki rosszat tegyen másokkal, nem kell sok ész, csak egy összetartó bűnbanda és gátlástalanság, jellemtelenség, ami adódhat a génhiba okozta empátiahiányból is. Ez utóbbiakhoz hozzácsapódott egy művi úton kitermelt vérfertőzött népesség, amely tudatosan létrehozott genetikai hibájából adódóan önként lemondott az emberi értékekről a hatalom és a tárgyi javak megszerzése érdekében.
"Nemesség" csak egyféle létezik, a lélek nemessége, amely elérhetetlen azok számára akik kiirtották magukból az embert...
A társadalom megbecsüléséért becsületesen meg kell dolgozni, és a megszerzett érdem nem örökölhető, épp elég lépéselőny az utód számára, ha jobb körülmények közül startolhat szülei jóvoltából, mert már ez is esélyegyenlőtlenséget szül. Százmilliók értékei vesztek el a társadalom értéknövelése számára természetellenesen.


Ezek a kizsarolt javak tették lehetővé, hogy a megzsaroltak pénzén ellenük fegyverkezzenek, és ha szükséges, kényszertől hajtva harcoljanak is kirablóik "jogainak" fenntartásáért. Ugyanez történt az ún. "középkorban" is, amikor királyok, hercegek, grófok, bárók, kis -és kicsit jobban "nemesek", lovagok és hétszilvafások éltek és próbáltak megélni "örökölt" vagy szerzett rabszolgáik munkájából, bár ezeket ekkor már jobbágy névvel illették a lealázó rabszolga elnevezés helyett. Az újkor már igazi kifosztási lehetőségeket hozott, mert a középkori, normális esetben 30-50%-os "elvonások" helyett már 85-90%-ot is el lehetett vonni. A legújabb kor polgároknak nevezett rabszolgáinak kifosztása, kirablásakor még tovább növelték az elvonások mértékét, tetézve törvényesített csalásokkal, ezerféle adóval, korrupcióval, egészen a 90-99%-ig is, a többszörös, ezerféle adózással. A színen viszont megjelent egy új munkaerő, amely esetében már a 100%-os elvonás is lehetséges, mert nem kér és nem kap fizetést. Ez, és lassan "Ő", a robot, mely, vagy aki, kiszorítja a termelésből az embert. Az emberi lét minőségi és mennyiségi változását eddig a más emberek számára termelt javak termelékenysége és kereskedelme határozta meg, de a változás, az automatizálás előrevetíti, hogy sem munkásokra, sem parasztokra, sem multikra és még bankokra, bankárokra, illuminátusokra sem lesz szükség.


A "profit termeléshez" maga a "polgár-rabszolga" hozza létre a számára többszörös áron megvásárolható terméket, olyan tömegben, hogy saját létét biztosító munkája kerül veszélybe. Ennek a folyamatnak az eredménye a munkafüggetlen alapjövedelem is ("bizonyos népek, néprétegek" számára már sok éve adott), és megjelenésével még tovább romlik a helyzet, mert valakinek ezt is meg kell termelni, viszont stabilizálhatja egy fosztogató nómenklatúra kiemelt pozícióját. Az ingyenélő biztos, hogy az ingyen élését lehetővé tevőkre fog szavazni, miközben nem veszi észre, hogy egyre nagyobb tömegben feleslegesnek tartják "fajtáját", létét...

Időről-időre felüti a fejét egy "konzervált betegség", mégpedig az, hogy nem elég kirabolni, háborúkba kényszeríteni az ún. "kilenc tizedet", de ahhoz, hogy "újratermelődésekor" csak a rabszolga funkcióit tudja betölteni, el kell venni a lehetőséget is a magasabb szintű tudás megszerzésétől. A jelenleg általánosan ismert, írott történelem 4500-5000 éve másról sem szól, mint a tudás megszerzésének lehetőségétől való elzárásról, és a különböző társadalmi és tudományos szintre fejlődött népességek ez miatti harcáról. Ez jelenti az igazi esélyegyenlőtlenséget. A "konkurens fajok" kiirtása, illetve a cinkkelt lapokkal történő "játék" maga az, ami hátráltatja az emberiség fejlődését, és arra sem lehet hivatkozni, hogy védje meg magát minden faj, mert a számszerű létszámfölény kompenzálhatja a minőségi tudást és megszerzésének lehetőségeit. Az ún. "elit", egyre inkább formázik egy köztörvényes rablógyilkosokból álló, csalással, megtévesztéssel, erőszakos törvényekkel vagyis öntörvényűen ügyködő rablóbandára.

Elmondható, hogy a "kiválasztottakat" a technikai fejlődés felválthatja lelketlen, de logikus döntéseket hozó androidokkal, mert a jelenlegi, embernek nevezett "csúcsképviselőik" sem egyebek, amiből az is következik, hogy a fejlődés egyik választható iránya feleslegessé teszi ezeket is, mert létük indokolatlan. Látszólag ennek az irányvonalnak a követése a magukat "felsőbbrendűnek tartók" célja, de erről maguk is tudják, hogy öngyilkosság, illetve az emberiség halála.

2013-ban tovább folytatódtak a koholt vádak és adófizetők dollármilliárdjait felemésztő provokációkra hivatkozás alapján folytatott háborús uszítás generálta népirtások, területszerzések, bár már egyre jobban mutatkozik, hogy a nyugati katonák "megbízhatatlanná váltak", mivel túlnyomó részüket már egyre nehezebb elhülyíteni annyira, hogy saját maga és családja, barátai, embertársai ellensége legyen. A politikusok, bankárok, multik ronggyá foszlott becsülete fogy, és számukra még vészesebben, az idejük is.
2013-ban is több országban felvetődött az alanyi jogon, állampolgároknak járó alapjövedelem kérdése, ugyanakkor a destruktív tagadásnak sincs értelme, mert az USA Coin Card és az Obamacare törvény "államilag finanszírozott" minimális ellátása és a FEMA-táborok jól mutatják a tervezet végrehajtás irányát. Az "ellátáshoz való hozzáférés" ára a megfigyelhetőség és a beleegyezés a kiszolgáltatott helyzet elfogadására (GMO). Az elképzelés megvalósítása a 90% és a 10% részéről nem azonos, illetve teljesen más elképzeléseket takar. Lényegében, ha a világ népessége tétlenül szemléli a nyereségvágyból és közvetett gyilkossági szándékkal évek óta végrehajtott időjárás módosítást, vegyi-permetezéseket, mesterséges földrengéseket, viharokat, tájfunokat, hurrikánokat, a biológia fegyverek (vírusok, baktériumok) kifejlesztését, terjesztését és a multinacionális és népességcsökkentési érdekek szerinti alkalmazását, elfogadja a halálos ítéletét.

A világ minden szegmense ellen indított kombinált támadás hivatkozási alapját Kissinger fogalmazta meg a legérthetőbben, legalábbis a saját és hasonszőrű bűntársai, rendkívül magabiztosan és a legcsekélyebb előrelátás nélküli elgondolása szerint, amikor kijelentette, hogy "Ön és kedves családja, haszontalan zabálók". Szerencsére a világot kifosztó 10%-ot kilencszer meghaladó létszám gondolja és mondja, hogy békésebb, gazdagabb, kiegyensúlyozottabb, élhetőbb lenne a Föld, ha a 10% nem létezne.
Sokan úgy vélik, hogy csökkent a feszültség kelet és nyugat között az elmúlt évben, és ha kevesen is, de már észre kezdik venni, hogy lehet, csak földrajzilag létezik ez a meghatározás és megkülönböztetés. Ha az USA polgárháborús előkészítést, és Európa módszeres kifosztását, valamint a közel-keleti USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Izrael által fizetett és provokált háborúit figyelmen kívül hagyjuk, akár azt is mondhatnánk, hogy a 2050-ig az ENSZ 2010. szeptemberében kihirdetett és általuk betervezett 50%-os létszámcsökkentés, a vegyi -és biológiai permetezésekkel és az élelmiszer termelés tönkretételével, katasztrófákkal és népirtásokkal, tartható elképzelés lehet, de George HW Bush is több mint két évtizede "várja" az Új Világrend eljövetelét", hiába.


A "Killowen csoport" azt tanácsolja a kormány vezető számára a "A terror elleni háború nem az egyetlen fenyegetés" című cikkében, hogy ahogy Harlan K. Ullman írja: "a tektonikus változások átformálják a nemzetközi geostratégiai rendszert", de nem a katonai nagyhatalmak, mint Kína, hanem a "nem állami szereplők", mint Edward Snowden, Bradley Manning és a névtelen hackerek jelentik a legnagyobb veszélyt a "365 éves vesztfáliai rendszerre", mert ösztönzik az egyéneket arra, hogy képessé tegyék magukat aláásni az állami ellenőrzést. Ullman nem ok nélkül "kesereg". Túl sokan tudnak túl sok mindenről, és hogy mentsék az Új Világrendet, ami nyilvánvaló az Atlanti Tanács kiadványaiból, meghatározzák az "új világrend" globális technokráciáját is, közösen egy nagy államapparátussal és a nagyvállalatokra irányulva, az egyéniségen keresztüli transzhumanista szingularitás helyébe emelve a rablógyilkosokat.

"A veszett fejsze nyele". Az "Új Világrend" erőlködés és mézesmadzag azok számára, akik még reménykednek abban, hogy a "legfelsőbb emberformájú irányítás" árulásukért cserébe életben hagyja őket, de tévednek. A Bilderberg legfelsőbb irányítása, "saját soraiban", Oroszország, Európa és USA-szerte ritkítja a létszámot, fentről kezdte a sort, a lehetséges "konspirációképes konkurenciával", vagyis eddigi támogatóival, csatlósaival, bűntársaival. A LIBOR-botrány, és azt követő Bróker-botrány, a ciprusi megtervezett álcsőd, szoros "összefogással", bűntársaik átverésére valósult meg. Az "ilyen játékban" farkastörvények uralkodnak, csakúgy, mint a nemzetinek csúfolt kormányzatok szemétdombjain. Elcsalt amerikai, német, és újabb csalást ígérő hazai választásokkal, mert senkinek semmilyen kétsége ne legyen, a 2014-es, Magyarország népi felhatalmazása nélküli alkotmányos alapokkal nem rendelkező "választását", a FIDESZ-KDNP soraiba terelt MSZP és DK "szimpatizánsok" sem tudják legalizálni.


Még időben számon kérhető, hogy a Bajnai általi választási törvény módosítás eredményeként felszámolt választási irodákat pótolják-e, hogy a több ezres létszámban külföldről iderendelt "átszavazók" ne egy hétig igazítsák ki az egy követ fújó pártok paklizását. Természetesen ez is csak azok számára jelenthet, jobb lehetőség híján, az ENSZ, EU, orosz, kínai és iráni megfigyelőkkel hamarosan ellenőriztetett választáson némi "megnyugvást", akik az eddigi összes választás elcsalásáról és a külföldi haderővel "bebiztosított" választásokról sem tudtak. Mert ismételten megemlítendő, a megélhetési "rendfenntartók", és a kis létszámú cionista érdekeket szolgáló zsoldoshadseregünk, ha akarna sem tudna számottevő ellenállást kifejteni. A "nemzeti oldal" szervezeteinek és az egyenlőtlen küzdelemben ringbe szállt nemzeti pártok összefogására - ismerve a szereplőket - halvány a remény... A gyanútlan és tájékozatlan embereket viszont akkor is tájékoztatni kell, mert nem veszik észre a "himlővel fertőzött takarókat"!


/Tulok/

  Hozzászólások
#51 | Hegel - 2014.01.26. 23:22:13
GladiátorSmile

"Magyar Ős kultúrában, a NAP, mint ISTEN, szinbólum, semmi más. A hold mint Isten NŐ, Ős princípium. Bennük és általuk, a Teremtett Természet, melyben élünk"

Valóban igazad is van meg....a nap a tüz (Atya)szimbóluma de nem azé amit ma fizikai szinten meggyujtok hanem az elemi szinten a nő=hold (anya) pedig a vizé mig az elsőszülött fiak a levegő (szellem vagy Jézus Krishna Budha Thot stb...)

Viszont amikor az ember megszeretne valamit érteni KÉPben gondolkodva mert a szavak bennünk képzeteket=képeket alkotnak akkor bizony lerajzolja hogy benne megragadjon.

A Pankrátor nem a Jézus hanem az Atya a Teremtő....J. azért pont olyan a koronánkon mert egylényegü vele...Mig az ember minőségét tekintve még tudatlan hozzá képest....de hasonlatosságára teremtve elérheti majd az egylényegüségét vissza -ez a tanitás.

Rajz ábrázolás:

Én is minap olvasva a elvet amit értve(?) lerajzoltam vajjon az e ahogy olvastam....ugyan annak értem e....

Nem az a baj hogy valamit ábrázolunk hanem ha imádni kezdjük a képet a helyett a képzet helyett ami a valóság...mert a kép csak bennem kép másban lehet ua másmilyen képzet keletkezik!
(férjem szeretem vagy csak a képét? ehhez hasonlitható)

És itt van a vallási harcok eredete elásva...

Mindenkiben valamilyen másmilyen Isten kép van de majd mindenki a festészet remekeinek valamelyikére gondol ma már....eltüntetve a lélekből magát az eredeti elemét az Atyának Anyának Fiaknak ami Tüz Viz Levegő elem.
És az ember a saját képire szintén a 4 elembül még a földdel is rendelkezik.
Ez még nem a Gaia hanem elem ezek a archetipikus jelek az Istenben és emberben csak más minőségekben.

Megszámoltam a képet övező pontokat pont 64..meg MO nak is 64 vármegyéje volt...HMCoolGrin
Meg a Ji King is 64 KuaGrin
#52 | Hegel - 2014.01.26. 23:58:11
Gladiátor a fiak alatt nem himnemüt kell érteni hanem régen az emberek is lefialtak..már bocs de valójában akkor még nem pejorativ volt ez mint most..igy a fiak alatt az elsődleges teremtményeiket kell érteni akik még szellemi szinten vannak.

Viszont a fizikai szintéren ha itt vagyunk és az állóhullámtérben bizony érezzük....és ebben a fizikai testben ami ugyan fény, szellemi de oly sürüvé váltan mint az edényben az állóhullám hogy kézzelfoghatóvá válik nemcsak intuitivan.

És ebben a fizikai testben a szellemi tudatunk lekorlátozása mellett KELL tudnunk a Teremtő törvényeket betartani és megtanulni begyakorolni mert biza ha körülnézel a világban biza qurvára nehéz!
Sőt egyre rosszabb a helyzet és rostálódunk rendesen.

A tisztaszobába már szobatisztán lehet csak belépni...erre van a fizikai testetöltések sorozata.

Nekem is fáj nyugi....Grin

Az Anya az a KI folytonosan teremt ehhez az Atya az ERŐT adja, pumpálja ahogy a sziv a vért..ettől hasonlatos a vér=bor kenyér =test hasonlat az utólsó vacsorán.
#53 | Renegat - 2014.01.27. 01:22:40
Akit érdekel.Kicsit bővebben a HAARP-ról és a chemtrailsról rengeteg linkkel, képpel, koordinátákkal.

http://billysupda...chive.html

http://www.popula...ry#slide-1

http://www.polita...ema/haarp/

http://weatherwar...lots-view/

http://www.greatd.../chems.htm
#54 | Seraf - 2014.01.27. 04:41:37

2014. 01. 25 : CHEMTRAIL TÜNTETÉS ; BUDAPEST - PECSA

YouTube Videó


YouTube Videó


YouTube Videó


' Háború Zajlik Az Ionoszférában '
http://videa.hu/v...MhAS9pKG6V

#55 | Statikus - 2014.01.27. 08:42:03
Hegel és gladiator07

Sajnos nincs időm hosszabban válaszolni soraitokra - amelyeket szívből köszönök.

Pálos-fehéren

Te, aki érted szavam nézz tükörbe -
ne törődj vele: törött-e, vagy görbe!
Hisz nem én csallak téged lépre-tőrbe.

Látod, hogy arcod emberi, és tán még
szemed is, amiben most szelíd láng ég;
ám ott villan már az idegen szándék!

Olvass újságot - de a sorok között:
a világra megint pestis költözött,
amihez lám, észrevétlen lett közöd.

Népek vérét veszik régi sakterek:
egyre őrültebben vágnak-metszenek,
s a Föld szívére borult a rettenet.

Sunyi orvgyilkosok rád hivatkoznak:
csak akkor virrad számodra a holnap,
ha torz tettüktől lelked el nem borzad.

Ne légy cinkosuk, ne osztozz a véren:
maradj tisztának, élj Pálos-fehéren,
s lehetsz túlélők reménye, testvérem.

2013.08.11. Csorba Tibor
#56 | Hegel - 2014.01.27. 13:30:36
Ez nagyon szépSmile
Tegnap Aradi lajos pilisi köztük a Pálos történelemről hallgattam előadásokat csendes foglalkozáshoz....
Érdekes utána Stat betette a kopt képet és valahol az is kötödik ehhez a rendhez....és még Nimród is.


Chem: 2 hete ma először látható a Nap kicsit opálos fénye. és mint a tortabevonó ugy rávan kenve az égre, csak nem méz és édes. Nem akarom azt a szót leirni amire gondoltam de tetü munka az biztos!
#57 | aragorn - 2014.01.27. 14:27:27
Valami van..ami sokkal durvább, mint eddig. A kutyám egész délelőtt vonyított. Amit érzékelünk az emberek visszavonulása, begubózása. Tegnap az ATV-n ment egy egyórás film az új világrendről, meg a vakolókról. Elképesztő mennyi csúsztatás volt benne Sad Ehhez kapcsolódik egy gondolat..ami lehet durva lesz páratoknak, de nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalásotokra vagy véleményetekre. Hetek óta rágom azt az egyenlőre feloldhatatlan gittet, ami a szabad akarat és eleve elrendeltség...mert valami igazságnak csak kell lennie... Amire jutottunk. Sajna ami használ az emberiségnek, azt nagyban agyonhallgatják. De ezt a szabad akarat témát azt lökik ezerrel, mert rajtad áll hogy döntesz. De mi is dönt pontosan? Az ego! Véleményünk szerint, ha nagyon belemerülünk a szabad döntésekbe, nem hallgatva a LELKÜNKRE, akkor egy csomó új karmát halmozunk fel. A lélek egyik feladata, hogy összhangban működjön az egóval...nem lebontani kell, hanem megtanulni uralni. Ha folyton hizlaljuk, mert nekünk ez jónak tűnik vagy kényelmes, akkor valóban itt ragadna mindenki. És ha még emlékszünk az RK-interjúkra, vannak akiknek pont ez az érdeke. Nevezetesen az illuminati, mert ezekből a negatív energiákból élnek. Ha mindenki folyton a saját szabad akaratát, esetlegesen önzését tolja a másikra, abból csak egy nagy anarchia lesz. És hol marad a Teremtő és mások felé a tisztelet, alázat, békesség? Eljutottunk oda, hogy emberek rettegnek egymástól, mert azt nézik a másik mikor, hol vág alá..kitől kap agressziót. Nesze neked szép új világ! Rejtélyes félelem igazgat.
#58 | Renegat - 2014.01.27. 14:43:40
Lázasan keresik az államilag támogatott "false flag" lehetőségét a káosz és a katonai szükségállapot (martial military law) bevezetéséhez USA-ban a lakosság ellen, akár egy elnökgyilkossági kísérlet vagy chemtrails bio-vegyi támadással végrehajtva.

http://truthernew...press.com/

http://viszavzsod...results=50
#59 | Seraf - 2014.01.27. 16:53:33
gladiator07 .
Te olvastad 'a bibliának nevezett valami'-t ? : Ha nem is a teljeset, de az evangyéliumo -
kat ? ; Az *utolsó vacsorá*-nál választ kapsz a 'testre' és 'vérre' a 'bor' és 'kenyér' kap -
csán ... Ez a szövetségi "szertartás", mint ( előtte 1500 éve már használt ) hagyomány
található meg Melkhisédek esetében. Jézus ezért Melkhisédek rendjéből és nem Ábrahám
( lévita ) rendjéből való. Ez másra is utal azoknak, akik tudnak a Szent Sólyom városáról .

A kérdést különben azért tettem fel, mert a teremtéssel kapcsolatos megítélésed például
jó s az Írás erre is több helyen konkrétan kitér : Nem szó szerint, de valahogy így ; Feles -
leges azt kutatni / fürkészni ( tudományosan ) is, mivel a végére az ember nem juthat el
annyira bonyolult, és nem származik belőle haszna, csakis kára - Igaz, hogy egyszerűen
megfogalmazott kijelentések vannak benne ( a régiek nem bonyolították a dolgokat ), de
érdemes azokról tudni .... Megismerhető általa az akkori emberek gondolkodása és élete .
#60 | Statikus - 2014.01.27. 17:25:21
Én nyolc éven át ministráltam gyermekkoromban. Rengeteg misén vettem részt - a "bort és kenyeret" én szolgáltam fel a miséző papnak. Soha meg nem fordult a fejemben, hogy kvázi "kannibalizmus"-t látok....

Babits Mihály is elgondolkodott ezen (és végül megnyugtató következtetésre jut):

"Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe...."

(Babits Mihály: Eucharistia)

http://epa.oszk.h.../20102.htm

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 100% [2 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 0% [0 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archívum